Poolen Assurantien & Hypotheken - Versie 03-2020

Motorverzekering

 

 

De verplichte aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen heet in de volksmond ook wel de auto- of motorverzekering. Deze verzekering, of WA-verzekering, vergoedt schade die je met jouw motor of een ander motorrijtuig aan anderen veroorzaakt. Als eigenaar van een motorrijtuig ben je wettelijk verplicht een aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten. Dit ben je verplicht volgens de Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen (Wam). Deze wet regelt ook aan welke minimumeisen de verzekering moet voldoen. De wettelijke definitie van motorrijtuig is alle voertuigen die met mechanische of elektrische kracht worden voortbewogen. Dit zijn dus niet alleen auto’s en motoren, maar bijvoorbeeld ook bromfietsen en brommobiels.

 

Waar geldt de verzekering?

Deze verzekering geldt standaard in heel Europa en landen die staan vermeld op de groene kaart. De partij die schade lijdt, kan rechtstreeks bij je verzekeraar aankloppen voor de schade.

Hoeveel premie betaal je?

De premie is onder andere afhankelijk van:

•het soort motorrijtuig;

•het aantal kilometers dat je per jaar aflegt;

•het soort gebruik;

•de oorspronkelijke cataloguswaarde;

•de regio waarin je woont;

•het gewicht van de motor;

•de cilinderinhoud van motor.

•je leeftijd

 

Verzekeringsplaatje of kenteken?

Bijna alle gemotoriseerde voertuigen moeten geregistreerd zijn. Meestal gaat dit via de uitgifte van een kenteken. De RDW verzorgt de centrale registratie hiervan. Natuurlijk moet je daarnaast zelf je verzekering regelen. Als je motorrijtuig geen kenteken heeft, dan moet het voorzien zijn van een verzekeringsplaatje. Deze ontvang je via de verzekeraar, net als je verzekeringsbewijs. Het verzekeringsplaatje geldt alleen voor invalidenvoertuigen en de Segway.

 

Let op

•Laat je iemand anders met toestemming op jouw motor rijden en veroorzaakt deze bestuurder schade aan een derde? Dan is je WA-verzekering ook geldig. Dan geldt wel:

◦de bestuurder heeft een geldig rijbewijs,

◦de rijbevoegdheid van de bestuurder is niet ontzegd.

•-De uitsluitingen gelden alleen voor jou als verzekerde en niet voor de partij die schade heeft. Met andere woorden: de verzekeraar vergoedt de schade aan de benadeelde en haalt die vervolgens bij jou terug. Dit geldt bijvoorbeeld bij wanbetaling en rijden onder invloed van alcohol of drugs.

• Als je schadevrije jaren opbouwt, dan leidt dit tot no-claimkorting. Dit bouw je op via een bonus-malusstelsel. Dat oplopen tot wel tachtig procent.

•Ga je naar een nieuwe verzekeraar? Dan houdt deze rekening met schadevrije jaren die je in het verleden hebt opgebouwd. Die worden geregistreerd in een elektronische databank, Roy data. De meeste verzekeraars hanteren de regel dat die registratie niet ouder mag zijn dan één jaar. Maar verzekeraars mogen dat zelf bepalen.

•De minimum dekking is wettelijk voorgeschreven. Maar er bestaan wel verschillen in zowel voorwaarden als premiehoogte. Het is daarom goed verschillende aanbiedingen met elkaar te vergelijken.

 

Tip!

•Je kunt je no-claim verzekeren met de bonusbeschermingsverzekering.

•Als accessoires die niet standaard bij de motor behoren, niet apart verzekerd of meeverzekerd zijn, wordt er bij schade ook niet vergoed.

picture
 
X

Wachtwoord:

Verkeerde wachtwoord.