Poolen Assurantien & Hypotheken - Versie 03-2020

Opstalverzekering

 

 

Opstal is een technische term voor een huis. De opstalverzekering dekt dus schade die aan je woonhuis ontstaat. Met een opstalverzekering ben je verzekerd voor de financiële gevolgen van schade aan je woonhuis. Wanneer je voor jouw koophuis een hypotheek afsluit, ben je vaak verplicht een opstalverzekering af te sluiten. Een opstalverzekering wordt vaak op basis van de herbouwwaarde van jouw huis afgesloten.

 

Wel verzekerd …

Een opstalverzekering dekt schade aan je huis als gevolg van bijvoorbeeld brand, storm, diefstal, neerslag, bliksem, vorst of een explosie. Schade die je met opzet hebt veroorzaakt, wordt nooit vergoed.

 

Naast je woonhuis zelf zijn ook zaken verzekerd als:

- bijgebouwen

- schuren

- schuttingen

- tuinaanleg, vaak in beperkte mate

Niet verzekerd …

Je bent niet verzekerd bij schade veroorzaakt door catastrofes. Denk aan oorlogssituaties, atoomkernreacties of overstromingen. Beperkte overstroming is soms wel gedekt.

 

Particulier of zakelijk

Deze verzekering is bedoeld voor particuliere woningen. Maar beperkt zakelijk gebruik is meestal geen probleem. Bijvoorbeeld als je een praktijk aan huis hebt.

 

Standaard of uitgebreid

De meeste verzekeraars bieden zeer uitgebreide dekkingen. Soms kun je kiezen tussen een standaarddekking, een extra uitgebreide dekking of een topdekking. Er bestaan verschillende opstal- of woonhuispolissen, elk met eigen voorwaarden en premies.

 

Brand- of gevarenverzekering

Misschien ben je beter bekend met de term ‘brandverzekering’ of ‘gevarenverzekering’ voor deze verzekering. Dit was namelijk het belangrijkste risico dat vroeger was gedekt. Maar inmiddels is de dekking dus veel ruimer.

 

Let op:

•De premie is afhankelijk van:

- de ligging van je huis;

- de bouwaard;

- de dekking die je kiest.

•Het verzekerd bedrag moet overeenstemmen met de volledige herbouwwaarde van de woning. Is het verzekerd bedrag te laag? Dan ben je onderverzekerd. Dat heeft een nadelige invloed op de schadeuitkering. Oók als de schade onder de verzekerde som blijft.

•Voor bijzondere situaties kunnen afwijkende premies en voorwaarden gelden. Dat geldt bijvoorbeeld voor monumentenpanden.

picture
 
X

Wachtwoord:

Verkeerde wachtwoord.