Poolen Assurantien - Versie 12-2017

Uitvaartverzekeraar onbekend of polis kwijt?

Heeft uw overleden dierbare wel of geen uitvaartverzekering?

 

Nabestaanden weten lang niet altijd of hun overleden dierbare een uitvaartverzekering had en bij welke verzekeraar. Gelukkig zijn er een aantal manieren om daar achter te komen, zelfs als de verzekeraar niet meer bestaat. Zo zorgt u ervoor dat u de uitkering krijgt waar u als nabestaande recht op heeft.  

 

Om u te helpen achterhalen of en waar uw dierbare verzekerd was, heeft UitvaartNet.nl een stappenplan gemaakt.

 

Raadpleeg administratie

Het eerste wat u kunt doen is de administratie van de overledene doornemen, bijvoorbeeld in zijn haar computer, e-mailaccount en archieven. Ga daarbij op zoek naar bepaalde bewijzen van een uitvaartpolis, bijvoorbeeld:

 

• Correspondentie per post van een verzekeraar, uitvaartfonds of assurantieadviseur

• Bankafschriften waaruit blijkt dat geld is overgemaakt naar een verzekeraar

• Polisbladen en informatiefolders van verzekeraars

 

Belangrijk:

Als de verzekering al lang geleden is afgesloten, kan het voorkomen dat de polissen bij die verzekeraar zijn overgenomen door een andere partij. Hier staat een lijst met uitvaart- en levensverzekeraars die niet meer bestaan en de maatschappijen die de oude verzekeringen nu in beheer hebben. Als u iets heeft gevonden, kunt zich richten op de nieuwe organisatie om een aanvraag van de uitkering in te dienen.

 

Stap naar het Verbond van Verzekeraars

Als de zoektocht in de administratie van de overledene daarentegen niets heeft opgeleverd, zou u zich kunnen wenden tot het Verbond van Verzekeraars. Zij hebben een zoekservice waarmee gezien kan worden of de persoon in kwestie een verzekering heeft afgesloten.

 

Via het Verbond van Verzekeraars dient u een aanvraag in. Dit kan normaal gesproken alleen als u een erfgenaam bent of als u bent aangewezen om de nalatenschap af te handelen. Een medewerker van het Verbond gaat vervolgens in een register op zoek naar polissen die op naam staan van de overledene. Indien er iets wordt gevonden, zal u daarover op de hoogte worden gesteld. Het is vervolgens aan u om contact te zoeken met de verzekeringsmaatschappij om uw uitkering te claimen.  

 

Voor meer informatie over uitvaartverzekeringen, zie: Uitvaartnet.nl

Onbekende uitvaartpolis?